logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Z kart historii przedszkola PDF Drukuj Email

Z kart historii przedszkola

Krótko o historii Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” na Kościuszki 20, a obecnie na os. Borek 20.

 

Wszystko zaczęło się jak w bajce, dawno, dawno temu, ale nie za siedmioma rzekami i nie za siedmioma lasami tylko we Wronkach 1903 roku. Został wybudowany dom pod wezwaniem św. Jadwigi dzięki fundacji rodzinnej ks. Radcy Grafowskiego. Dom przeznaczony został na Dom Dziecka, który do 1909r. prowadziły władze świeckie, a od 3 kwietnia tego samego roku pracę objęły siostry Służebniczki Wielkopolskie z zakonu założonego przez Edmunda Bojanowskiego. Podczas II wojny światowej dom został zajęty przez okupanta hitlerowskiego. Po zakończeniu działań wojennych siostry odzyskały budynek, w którym kontynuowały swoją pracę do 31 sierpnia 1961r. po czym Dom Dziecka oddano władzą państwowym. Pierwszym kierownikiem tej placówki została Bożena Chruściel, a trzy lata później Tadeusz Urbaniak. Siostry zakonne zachowały część budynku, w którym mieszkały do 1999r. 4 września 1961 r. nastąpiło również otwarcie jednooddziałowego przedszkola nr 1, które mieściło się na parterze budynku (pozostałą część zajmował Dom Dziecka oraz siostry zakonne). Opiekę dydaktyczno-wychowawczą powierzono Wiesławie Ławniczak oraz Czesławie Ilman.


W roku 1970 Dom Dziecka został przeniesiony do klasztoru ojców Franciszkanów, co umożliwiło zwiększenia oddziałów przedszkolnych, a od roku 2000 zajęcie całego budynku.


5 czerwca 2004 miały miejsce uroczystości związane z nadaniem imienia naszej placówce. O nazwie rozstrzygnął konkurs, a zwycięską nazwą został „Bajkowy Świat”.

Pierwszym dyrektorem i założycielem przedszkola była w latach:

  • 1961 -1984 pani Wiesława Ławniczak, następnie
  • p.o. 02.11.1980 -31.10.1981 Czesława Ilman ( 1 rok) 1981 r. pełniła zastępstwo
  • 1984 -1991 śp .pani Jadwiga Dziudziel
  • 1989 była śp. wice – dyrektorem p. Urszula Woźniak od września
  • 1991 -1997 pani Jolanta Strzeszewska
  • 1997 -2010 śp. Pani Małgorzata Kiełpińska
  • Od maja 2010 do 31.III.2011 p.o. pani Małgorzata Kalinowska
  • Od 1.04.2011 Monika Nowak do chwili obecnej