logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Wpływ telewizji na psychikę i postawy dzieci i młodzieży PDF Drukuj Email

Wpływ telewizji na psychikę i postawy dzieci i młodzieży

Telewizja niszczy ważne elementy dzieciństwa, m.in. poczucie bezpieczeństwa i optymizmu. Skupiając się na tematach przerażających i szokujących, tworzy „syndrom złego świata”. Lansuje wzorce cynizmu, bezwzględności, pogardy; demoralizuje i uczy zachowań agresywnych. Dobre  i edukacyjne treści często giną w zalewie bezwartościowej i szkodliwej produkcji telewizyjnej.

PRZECIĘTNIE DZIECI SPĘDZAJĄ 20 GODZIN TYGODNIOWO PRZED EKRANEM. NIEKTÓRE NAWET 40 I WIĘCEJ. DO 18 ROKU ŻYCIA DZIECKO OBEJRZY 8 TYŚ. MORDERSTW I 100 TYŚ. AKTÓW PRZEMOCY.

 

Skutki nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci:

 • Nadpobudliwość i trudności z koncentracją (b. szybki potok obrazów – często kilka obrazów w jednej sekundzie!!! - uszkadza zdolność skupiania uwagi; bombardowane dźwiękiem i szybko zmieniającym się obrazem mózgi nie są wstanie nadążyć za akcją z linearnym myśleniem, są natomiast poddane potężnej sensorycznej i emocjonalnej stymulacji); nadmierne oglądanie telewizji zmienia strukturę mózgu dziecka
 • Brak umiejętności językowych – głównym narzędziem telewizji jest obraz, nie słowo
 • Nieumiejętność myślenia i rozwiązywania problemów (język i zdolność koncentracji to główne narzędzia myślenia)
 • Zanik wyobraźni
 • Nieumiejętność przewidywania konsekwencji - w telewizji ważne jest tu i teraz
 • Lenistwo umysłowe, nawyk biernej i bezkrytycznej konsumpcji produktów masowej kultury
 • Obniżenie wyników w nauce
 • Postawa życiowa: niecierpliwość, potrzeba ciągłej zewnętrznej stymulacji i rozrywki, szybkie popadanie w nudę, oczekiwanie gratyfikacji bez wysiłku (rozdawanie nagród, łatwe konkursy)
 • Niezadowolenie z własnego wyglądu prowadzące do zaburzeń w jedzeniu lub depresji (nierealistyczne, a często niezdrowe –osiągane poprzez anoreksję lub sterydy - standardy urody lansowane przez media)
 • Niezadowolenie z dotychczas posiadanych rzeczy (podsycane celowo przez reklamy)
 • Zanik wrażliwości, znieczulenie na cudzy ból i krzywdę w realnym życiu
 • Lęk, niepokój, nieufność, pesymizm lub cynizm, demoralizacja, agresja
 • Ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, pogorszenie stosunków z członkami rodziny
 • Obniżenie umiejętności społecznych i wskaźników inteligencji emocjonalnej
 • Brak czasu i chęci na inne zajęcia (sport, czytanie, własną twórczość, rozmowy itd)
 • U chłopców skłonność do postawy macho, agresji i pogardy dla kobiet, u dziewcząt cynizm, apatia lub agresja, przyzwolenie na bycie traktowaną jako obiekt fizycznego pożądania
 • Uzależnienie jak od narkotyku (potrzebne coraz większe i mocniejsze dawki wrażeń)
 • Zaburzenia w rozwoju fizycznym – z powodu długotrwałego unieruchomienia przed ekranem, braku ruchu, ćwiczeń równowagi i manualnych
 • Krótkowzroczność (patrzenie na dwuwymiarowa płaszczyznę ekranu jest szczególnie niekorzystne dla małych dzieci, których oko jest przystosowane do widzenia trójwymiarowego).

Opracowanie:  Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”, inicjator kampanii
społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, na podstawie źródeł amerykańskich m.in.: Col. Dave Grossman & Gloria de Gaetano – “Stop Teaching Our Kids to Kill”, Jane M. Healy, Ph.D – “Endangered Minds”, Jim Trelease – “Reading-Aloud Handbook”, Michael & Diane Medved – “Saving Childhood”, Joanne Cantor, Ph.D - “Mommy, I am scared” oraz materiałów Amerykańskiej Akademii Pediatrów (American Academy of Pediatrics)