logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Pracownicy PDF Drukuj Email

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 1 BAJKOWY ?WIAT

WE WRONKACH os. BOREK 20

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor : mgr Nowak Monika

NAUCZYCIELKI:

lic. Andrejczuk Lucyna

mgr Rusinek Natalia

mgr Frankiewicz Magdalena

lic. Lepsza Iwona

mgr Janik Lidia

mgr Klepacka Ma?gorzata

mgr Kowalska Katarzyna

mgr Wzi?tek Marta

mgr Napiera?a Ilona

mgr Nowak Dorota

mgr Pa?dziorek Agnieszka

lic. Pr?tka Krystyna

mgr Sass Karolina

mgr Soba?ska Barbara

mgr Fiedler Edyta

mgr Regdosz Lucyna

mgr Rusin Joanna

mgr Oko? Joanna

lic. Agnieszka Tomczak

mgr Szczeci?ska Anna

mgr Malinowska Joanna

mgr Masian Zuzanna

lic. Magdalena Paw?owska

mgr Paulina Mataj

SPECJALI?CI:

logopeda/neurologopeda: mgr Ma?gorzata Klepacka

oligofrenopedagog/logopeda: mgr Ilona Napiera?a

fizjoterapeuta: lic. Tomasz Waszy?ski

fizjoterapeuta: Daria Go??biowska

pedagog/terapia pedagogiczna/logopeda: mgr Joanna Rusin

pedagog specjalny: mgr Joanna Oko?

terapia pedagogiczna: Lucyna Regdosz

terapia pedagogiczna: Magdalena Paw?owska

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO - OBS?UGOWI:

Ku?niewska Katarzyna - sekretarka

Ka?ek Alicja - pomoc nauczyciela

Napiera?a Beata - pomoc nauczyciela

Kaszkowiak Martyna - pomoc nauczyciela

?rama Renata - pomoc nauczyciela

Cudaszewska Ma?gorzata - pomoc nauczyciela

Violetta Radzi - intendentka

Baksalara Hanna - kucharka

Witaszek Violetta - pomoc kucharki

Janka Ma?gorzata - pomoc kucharki

Ma?ecka Lucyna - pomoc kucharki

Adamczewska Jolanta - wo?na oddzia?owa

Zastr?na Anna - wo?na oddzia?owa

?liwi?ska Natalia - wo?na oddzia?owa

Michalska Izabela - wo?na oddzia?owa

Frankowska Renata - wo?na oddzia?owa

Kurzawska Aleksandra - wo?na oddzia?owa

Myszkowski Wies?aw - wo?ny/konserwator

KUCHARKI

Praca w nowym przedszkolu od 01.01.2013

Od lewej strony: Pani Ma?gorzata J., pani Hanna B., pani Violetta W.,

a tak pracujemy ...

Od strony lewej Ma?gorzata J., Violetta W., oraz g?wna szefowa kuchni pani Hanna B.