logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Ankieta dla rodziców PDF Drukuj Email

Na koniec czerwca 2012 RODZICE dzieci 6 - letnich otrzymali ANKIETĘ do wypełnienia.

Rozdano 20 ankiet rodzicom, do przedszkola oddano 9 wypełnionych. Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety do zapoznania się dla osób zainteresowanych.

Ankieta dla rodziców - opinia o przedszkolu na zakończenie roku szkolnego

1. Ile Państwa dzieci uczęszcza do naszego przedszkola? ...........................................................
2. Czy któreś z Państwa dzieci kończy właśnie edukację w naszym przedszkolu? ..............................
3. Czy w nowym roku szkolnym do naszego przedszkola będzie uczęszczało któreś z Państwa dzieci po raz pierwszy?
...........................................................................

4. W przedszkolu mojemu dziecku przekazuje się właściwe wartości:

□ tak - 9 osób
□ nie
□ częściowo

5. W przedszkolu moje dziecko uczy się właściwego zachowania:

□ tak - 9 osób
□ nie
□ częściowo

6. W przedszkolu moje dziecko jest wychowywane w sposób, który mnie satysfakcjonuje:

□ tak - 9 osób
□ nie
□ częściowo

7. Przedszkole zachęca rodziców do zaangażowania się w jego życie:

□ tak - 9 osób
□ nie
□ częściowo

8. Mogę liczyć na pomoc pracowników przedszkola (dyrektora, nauczycieli):

□ zawsze - 8 osób
□ nigdy
□ czasami - 1 osoba


9. Imprezy z udziałem rodziców są organizowane przez przedszkole:

□ za rzadko - 3 osoby
□ za często
□ w sam raz - 6 osób

10. Jestem na bieżąco informowany/a o sukcesach i niepowodzeniach mojego dziecka:

□ tak - 8 osób
□ nie
□ częściowo - 1 osoba

11. Uważam, że moje dziecko podczas pobytu w przedszkolu jest:

□ bezpieczne - 9 osób
□ narażone na różne niebezpieczeństwa
□ nie mam zdania

12. Moje dziecko po przyjściu z przedszkola:

□ chętnie opowiada o pobycie w nim - 9 osób
□ nie chce mówić o dniu spędzonym w nim

13. Jestem zadowolona/y z poziomu nauczania w przedszkolu:

□ tak - 9 osób
□ nie
□ częściowo

14. Uważam, że od mojego dziecka wymaga się:

□ za mało - 1 osoba
□ za dużo
□ w sam raz - 8 osób

15. Moje dziecko może rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu:

□ tak - 6 osób
□ nie
□ częściowo - 3 osoby

16. Moje dziecko, idąc do przedszkola:

□ jest smutne
□ jest wesołe - 8 osób
□ jest obojętne - 1 osoba
□ boi się

17. W skali od 1 do 6 oceń przedszkole

4 osoby oceniły na 6

5 osób oceniło na 5


18. W przedszkolu najbardziej podoba mi się:

- Organizowanie dodatkowych zajęć,

- Imprezy, wyjazdy, spotkania,

- Atmosfera rodzinna,

- Zaangażowanie nauczycieli,

- Zaangażowanie w pracę i rozwój dzieci,

- Poziom nauczania, przyjazna atmosfera,

- Klimat i atmosfera panująca w przedszkolu.


19. W przedszkolu nie podoba mi się:

- Brak parkingu.