logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Schemat Organizacyjny PDF Drukuj Email

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor:

mgr Nowak Monika

Nauczycielki:

lic. Andrejczuk Lucyna

mgr Rusinek Natalia

mgr Frankiewicz Magdalena

lic. Lepsza Iwona

mgr Matuszewska Marta

lic. Pr?tka Krystyna

mgr Fiedler Edyta

mgr Joanna Oko?

mgr Janik Lidia

mgr Kalinowska Ma?gorzata

mgr Klepacka Ma?gorzata

mgr Kowalska Katarzyna

mgr Napiera?a Ilona

mgr Nowak Dorota

mgr Pa?dziorek Agnieszka

mgr Sass Karolina

mgr Soba?ska Barbara

mgr Regdosz Lucyna

mgr Walkiewicz Anna

mgr Rusin Joanna

mgr Szczeci?ska Anna

mgr Malinowska Joanna

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO - OBS?UGOWI:

Katarzyna Kaszkowiak - sekretarka

?rama Renata - intendentka

Baksalara Hanna - kucharka

Witaszek Violetta - pomoc kucharki

Janka Ma?gorzata - pomoc kucharki

Lucyna Ma?ecka- pomoc kucharki

Sobczak Maria - pomoc nauczycielki

Janik Martyna - pomoc nauczycielki

Napiera?a Beata - pomoc nauczycielki

Cudaszewska Ma?gorzata - pomoc nauczycielki

Adamczewska Jolanta - wo?na oddzia?owa

Izabela Michalska - wo?na oddzia?owa

Zastr?na Anna - wo?na oddzia?owa

?liwi?ska Natalia - wo?na oddzia?owa

Wioletta Radzi -wo?na oddzia?owa

Reanata Frankowska - wo?na oddzia?owa

Myszkowski Wies?aw - wo?ny - konserwator