logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
PDF Drukuj Email

 

 

Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2019/2020

Przedszkole nr 1 „Bajkowy ?wiat” we Wronkach

Lp.

Imi? i nazwisko rodzica

Grupa

1

PRZEWODNICZ?CA:

Magdalena Dondaj

XI

2

ZAST?PCA: Marzena Zastró?na

II

3

SKARBNIK: Monika Stefaniak

V

4

PROTOKOLANT: Joanna Staszek

I

5

Micha? Garczy?ski

III

6

Edyta Wierciuch

X

7

Pawe? Zofka

X

8

Natalia Kaszkowiak - Colombo

VI

9

Oliwia Zakrzewska

X

10

Anna Michalak

VIII

11

Milena P?cherska

VIII

12

Justyna Cho?y - Odrobna

V

13

Iwona Antoszewska - Nowaczkiewicz

V

14

Ewelina Kandulska

V

15

Milena Marciniak

VI

16

Pilarska Anna

III

17

Damian Fiedler

III

18

Paulina Mataj

X

19

Hanna Kurowska

X

20

Weronika Liskowska

IV

21

Dariusz Hecke

IV

22

Marlena Hibner - Koza

VII

23

Marta Orze?

VII

24

Karolina Grze?

VII

25

Ewa Perz – Cho?y

II

26

Martyna Budych

VIII

27

Milena Hercka - Marciniak

VI

28

Marzena Zastró?na

II

29

Anna Kalemba

VI

30

Mirela Kubiak

I

31

Natalia Rzepa - Zakrzewska

I

32

Edyta Antkowiak

IX

33

Magdalena Janicka

IX

34

Krzysztof Lochman

IX

35

Marta Gierak

XI

36

Joanna Kasprzak

XI

 

HARMONOGRAM SPOTKA? Z RAD? RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2020/2021Lp.HARMONOGRAM SPOTKA? Z RAD? RODZICÓW

 

1.

22 wrze?nia 2020 godz.16.30

Wybór Rady Rodziców na nowy rok szkolny 2020/2021

Ustalenie HARMONOGRAMU wydatków

2

27pa?dziernika 2020 godz.16.30

Omówienie i wybór prezentów gwiazdkowych, propozycje wycieczek.

3

Luty/marzec 2021 godz.16.30

Zakup prezentów - Wielkanoc – zaj?czek, sprawy bie??ce.

4

18 maja 2021 godz.16.30

Zakup biretów, dyplomów dla dzieci ko?cz?cych edukacj? przedszkoln?, podsumowanie roku szkolnego, ustalenie sk?adek na przysz?y rok szkolny.

 

 

NUMER konta RADY RODZICÓW

Bank Pekao

NR 18124037541111001047403290