logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Czytaj?ce Poniedzia?ki PDF Drukuj Email

Zaproszenie

 • Co to takiego ?
  • S? to spotkania dzieci i doros?ych przy dobrej ksi??ce.
 • Kiedy i gdzie?
  • Naturalnie w poniedzia?ki, w Przedszkolu nr 1 Bajkowy ?wiat, w salach lekcyjnych, po wcze?niejszym og?oszeniu.
 • Jak to si? odbywa?
  • Osoba - doros?y czyta, podczas gdy dzieci wygodnie rozsiad?szy si? na dywanie, zamieniaj? si? w s?uch.
 • To wszystko?
  • Sk?d?e, to dopiero cz??? spotkania. Ale wszystkiego zdradzi? nie wypada, bo to tak, jakby opowiedzie? komu? zako?czenie jakiej? ksi??ki, a potem mu j? podarowa?


Informacje dodatkowe:
- prosimy ch?tnych rodzicw (i nie tylko) o wcze?niejsze zapisanie si? na czytanie u wychowawcy / nauczyciela danej grupy.

Serdecznie zapraszamy