logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
PDF Drukuj Email

G?o?ne czytanie dziecku:

 • zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka mi?o?ci, uwagi, stymulacji;
 • buduje mocn? wi?? pomi?dzy rodzicem i dzieckiem;
 • wspiera rozwj psychiczny dziecka;
 • wzmacnia poczucie w?asnej warto?ci;
 • uczy j?zyka, rozwija zasb s?ownictwa, daje swobod? w mwieniu;
 • przygotowuje do sprawnego samodzielnego czytania i pisania;
 • uczy samodzielnego my?lenia logicznego, przyczynowo - skutkowego, krytycznego;
 • rozwija wyobra?ni?;
 • poprawia koncentracj?;
 • ?wiczy pami??;
 • przynosi ogromn? wiedz? ogln?;
 • u?atwia nauk?, pomaga odnie?? sukces w szkole;
 • uczy dziecko odr?niania dobra od z?a, rozwija wra?liwo?? moraln?;
 • rozwija poczucie humoru;
 • jest znakomit? rozrywk?;
 • zapobiega uzale?nieniu od telewizji i komputera;
 • chroni dziecko przed zagro?eniami ze strony kultury masowej;
 • jest zdrow? ucieczk? od nudy, niepowodze? i problemw;
 • przeciwdzia?a demoralizacji;
 • kszta?tuje na ca?e ?ycie nawyk czytania i zdobywania wiedzy.