logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Organizacja Dnia PDF Drukuj Email

Godziny

Przebieg

730- 915

815- I zmiana

900- II zmiana

 • witamy si?, rozmawiamy, bawimy si? klockami, ?piewamy, podejmujemy zabawy rozwijaj?ce mow? i my?lenie wyzwalaj?ce aktywno?? twrcz? i ekspresj? dzieci,
 • ?wiczenia poranne, zabawy ruchowe ze ?piewem,
 • zabiegi higieniczne, przygotowanie do ?niadania,
 • ?niadanie,
 • zabiegi higieniczne po ?niadaniu (mycie z?bw),

915- 1050

 • uczestniczymy w zaj?ciach kierowanych przez Pani?,
 • malujemy, lepimy, rysujemy, ?piewamy, ta?czymy, wycinamy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych i gimnastykujemy si?,
 • bierzemy czynny udzia? w uroczysto?ciach, uczestniczymyw zaj?ciach dodatkowych z rytmiki, logopedii,

1050- 1230

1130- I zmiana

1200- II zmiana

 • zabawy i gry sportowe oraz ?wiczenia kszta?tuj?ce postaw? dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki,
 • czynno?ci porz?dkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu,
 • obiad,
 • zabiegi higieniczne po obiedzie (mycie z?bw),

1230- 1415

1330- I zmiana

1400- II zmiana

 • czas z bajk?, legend?, wierszem,
 • le?aki lub zabawy w sali lub ogrodzie podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w k?cikach zainteresowa?, zabawy tematyczne,
 • czynno?ci porz?dkowe, higieniczne,
 • podwieczorek oraz zabiegi higieniczne po podwieczorku,

1415- 1700

 • Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrwnawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowa?, zaj?ciaw ma?ych zespo?ach,
 • pobyt na ?wie?ym powietrzu,
 • rozej?cie si? dzieci do domw.